Revenue Management

Total Revenue Management ... πολύ περισσότερα από το Yield Management

Το Revenue Management εξελίχθηκε από το Yield Management στο Total Revenue Management.

Το Total Revenue Management πλέον συμπεριλαμβάνει το F&B, το Spa, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα τις αίθουσες Banquet. Η μετάβαση αυτή από το Yield Management & το Room Revenue Management στο Total Revenue Management, συνεπάγεται και τη μετάβαση από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπιση.

Το Total Revenue Management αποτελεί έναν ανερχόμενο κλάδο ο οποίος δεν περιορίζεται στο Yield Management (δηλαδή την αύξηση των εσόδων που προέρχεται μόνο μέσα από την διαχείριση των δωματίων/Inventory) και στον τετριμμένο ορισμό της «πώλησης του κατάλληλου δωματίου, στον κατάλληλο πελάτη, την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη τιμή». Το Total Revenue Management αναλύει τα δεδομένα και χαράζει στρατηγικές που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου όπως του F&B, του Spa των αθλητικών κέντρων κλπ.

Με το Total Revenue Management τα Ξενοδοχεία βελτιώνουν:

 • Στα Δωμάτια το Ποσοστό Πληρότητας, ADR και RevPar
 • Στο F&B τον Μέσο Όρο λογαριασμών, RevPASH (έσοδο ανά καρέκλα ανά ώρα), την αποτελεσματική διαχείριση των συνεδριακών χώρων, κλπ.
 • Στο SPA το Ποσοστό Πληρότητας, ATR (Μέσος Ρυθμός Θεραπείας), RevPATH (Έσοδο ανά θεραπεία ανά ώρα) κλπ.

Με το Total Revenue Management τα ξενοδοχεία μπορούν να προϋπολογίσουν αποτελεσματικά τα έσοδα όλων των τμημάτων ανά τομέα, ώστε να βοηθήσουν το Οικονομικό Τμήμα του Ξενοδοχείου στην πρόβλεψη των εξόδων της επιχείρησης όπως παροχές, μισθοδοσία, κόστος τροφίμων και ποτών και άλλα μεταβλητά λειτουργικά έξοδα κρίσιμα για το GOP (Gross Operating Profit).

Με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν στην κερδοφορία του ξενοδοχείου.

 

Ο Στόχος

 • Η παροχή γνώσης όσον αφορά στις αγορές, τον ανταγωνισμό, τους πελάτες, τα μοτίβα κρατήσεων κλπ.
 • Η παροχή δεδομένων όσον αφορά τις καταμετρήσεις του F&B
 • Ο καθορισμός και η εφαρμογή αποτελεσματικού Ανταγωνιστικού προτύπου και Τμηματοποίησης της Αγοράς
 • Η αύξηση των εσόδων ιδιαίτερα των πιο κερδοφόρων αγορών
 • Η χρήση καινοτόμων τεχνικών Digital Marketing με σκοπό τη καθοδήγηση των κρατήσεων στα απευθείας τμήματα του ξενοδοχείου
 • Η εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών F&B με σκοπό την αύξηση των εσόδων των εστιατορίων και των ενοικιαζόμενων χώρων
 • Ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση της Διοίκησης (Front Office, Κρατήσεις, Πωλήσεις)
 • Ο καθορισμός και η εφαρμογή αποτελεσματικής τιμολόγησης (τιμές μπαρ, μη επιστρέψιμα έσοδα, πακέτα, προκαταβολές/ακυρώσεις, μεγιστοποίηση τιμής πώλησης)
 • Ο προσδιορισμός αποδοτικών τιμών στα συμβόλαια του ξενοδοχείου με τα ταξιδιωτικά γραφεία και πράκτορες
 • Η ανάλυση της αποδοτικότητας ανά Τύπο Δωματίου
 • Η παροχή γνώσης σε ότι αφορά την παραλαβή των πελατών, το ρυθμό, το χρόνο προπορείας για τους προσωρινούς πελάτες και για τα γκρουπ με σκοπό την αποφυγή εκτόπισης της προσωρινής φιλοξενίας από τα γκρουπ, γεγονός που οδηγεί σε μείωση εσόδων
 • Ο προϋπολογισμός των εσόδων των δωματίων ανά τμήμα, τα έσοδα του F&B καθώς και άλλους πόρους εσόδων του ξενοδοχείου ο οποίος θα βοηθήσει το ξενοδοχείο στην πρόβλεψη των μεταβλητών εξόδων του, απαραίτητο στοιχείο για το ΜΛΚ (Μεικτό Λειτουργικό Κέρδος) όπως η μισθοδοσία, το κόστος φαγητού, οι διάφορες παροχές, κλπ.

Η Εργασία μας

 • Αξιολόγηση του Ξενοδοχείου (Τύποι Δωματίων, Τιμοκατάλογοι, Σύστημα Αναφοράς, Ιστορικά Δεδομένα κλπ.) - εφάπαξ
 • Έλεγχος των κρατήσεων και του ρυθμού που μπαίνουν στο σύστημα ανά αγορά με σκοπό βελτιστοποίηση των τιμών – σε καθημερινή βάση
 • Ο έλεγχος των στατιστικών του τμήματος F&B – σε μηνιαία βάση
 • Η εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των εσόδων – σε καθημερινή βάση
 • Η διατήρηση της ισοτιμίας σε όλα τα κανάλια – σε καθημερινή βάση
 • Το στήσιμο των καναλιών του ξενοδοχείου σε επίπεδο σύνδεσης τύπων δωματίων, τιμών, ειδικών τιμών κλπ. – ad hoc
 • Η διαχείριση των καναλιών του ξενοδοχείου (άνοιγμα/κλείσιμο δωματίων, αλλαγή τιμών, περιορισμοί διάρκειας παραμονής κλπ.) – σε καθημερινή βάση
 • Ελλείψει καναλιών ξενοδοχείου, η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης εξωτερικών δικτύων (ταξιδιωτικών πρακτόρων μέσω Ίντερνετ) όσον αφορά το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες, τις τιμές, τις προωθητικές ενέργειες ειδικών πακέτων, τους τύποι δωματίων κλπ. – σε καθημερινή βάση
 • Η δημιουργία κυλιόμενης πρόβλεψης εσόδων για όλα τα τμήματα – σε μηνιαία βάση για τους επόμενους 3 μήνες
 • Η οργάνωση εβδομαδιαίων συναντήσεων Εσόδων της ομάδας Διοίκησης του ξενοδοχείου στις οποίες θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ενεργειών και θα προτείνονται προωθητικές και διορθωτικές ενέργειες και στρατηγικές – σε εβδομαδιαία βάση
 • Η δημιουργία ετήσιου Προϋπολογισμού εσόδων όλων των τμημάτων – σε ετήσια βάση
 • Η δημιουργία προσοδοφόρων τιμών – σε ετήσια βάση
 

Γιατί μαζί μας Total Revenue Management

 • Έχουμε βαθιά γνώση της αγοράς
 • Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς πάνω σε προχωρημένες τεχνικές Revenue Management
 • Είμαστε 24 ώρες διαθέσιμοι για το ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια των αδειών του προσωπικού και των περιόδων υψηλής ζήτησης
 • Μείωση κόστους μισθοδοσίας (ένας καλά εκπαιδευμένος Total Revenue Manager κοστίζει αρκετά χρήματα στο ξενοδοχείο)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γνωρίστε την Optimal HR Group
HQ: 286 Kifisias Ave., Halandri 152 32, Athens, Greece
Tel:  +30 210 32 59 350
Fax: +30 210 32 59 380
info@optimalhrgroup.com