Το πρόγραμμα

Πώς η Εμπειρία Πελάτη συμβάλλει στην Πιστότητα Πελάτη
To all about...Loyalty χρησιμοποιεί το σύγχρονο εργαλείο δημιουργία εξαιρετικής Εμπειρίας Πελάτη, στοχεύοντας στην Πιστότητα Πελάτη.

Αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση η οποία εστιάζει στη διατήρηση και αύξηση των ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η επιτυχία του βασίζεται στη δημιουργία θετικής Εμπειρίας και στην έκπληξη του Πελάτη μέσω της Διαχείρισης της Εμπειρίας του & στοχεύοντας στη συναισθηματική εξατομικευμένη εξυπηρέτησή του.

Εφαρμόζοντας το all about...Loyalty, οι εταιρείες χτίζουν μακροχρόνιες και επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες τους, με εντυπωσιακά και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα, με KPIs και με τον διεθνή Δείκτη NPS (Net Promote Score) –αποτυπώνει ποσοτικά Εμπειρία Πελάτη.

Το all about…Loyalty εστιάζει σε τρεις διαστάσεις: στις Προσδοκίες του Πελάτη, στην Εμπειρία Πελάτη και στις Αναμνήσεις του. Δημιουργεί εξαιρετική εμπειρία, γνωστή και ως "Εμπειρία WOW” η οποία επηρεάζει τις αναμνήσεις του και εν τέλει τη μελλοντική συμπεριφορά του.
Γνωρίστε την Optimal HR Group
HQ: 286 Kifisias Ave., Halandri 152 32, Athens, Greece
Tel:  +30 210 32 59 350
Fax: +30 210 32 59 380
info@optimalhrgroup.com