Η Ιδέα για το all about Loyalty

Το all about...Loyalty ως υπηρεσία δημιουργήθηκε με την παρότρυνση και την ουσιαστική συμβολή του Chris Daffy, ενός από τους σημαντικότερους ειδικούς και μελετητές του Customer Experience & Customer Loyalty Management.

Για εμάς, το all about...Loyalty είναι κάτι περισσότερο από μια υπηρεσία∙ είναι ένα έργο δημιουργίας ισχυρών δεσμών μεταξύ μας, με τους πελάτες μας, με τους συνεργάτες μας... με όλους τους υποστηρικτές μας, που θα οδηγήσουν σε σχέσεις Πιστότητας.
Προϋπόθεση για να θεμελιώσουμε τους δεσμούς αυτούς και, στη συνέχεια, να τους ισχυροποιήσουμε, να τους εδραιώσουμε και να τους διαιωνίσουμε, είναι η διαρκής προσπάθεια για μία ατέρμονη διεκδίκηση και κατάκτηση της εμπιστοσύνης και της πιστότητας των υποστηρικτών μας, των υποστηρικτών του all about...Loyalty!
Την αέναη αυτή διαδρομή κατάκτησης της Πιστότητας, τη σηματοδοτήσαμε με το σύμβολο άπειρο. Για να βοηθήσουμε τις Εταιρείες-Πελάτες μας να επιτύχουν το ίδιο και με τους δικούς τους υποστηρικτές, αναπτύξαμε ένα σύνολο υπηρεσιών που εκτείνονται από την καταγραφή και την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση πρακτικών και στρατηγικών.

Χωρίς κανένα όριο, όπως το άπειρο!
Γνωρίστε την Optimal HR Group
HQ: 286 Kifisias Ave., Halandri 152 32, Athens, Greece
Tel:  +30 210 32 59 350
Fax: +30 210 32 59 380
info@optimalhrgroup.com