Υποστηρικτές

 

 

Academy of Service Excellence (ASE)

Η Academy of Service Excellence (ASE) ιδρύθηκε το 2000 από τον Chris Daffy, ο οποίος μετά από την επιτυχημένη 20ετή ενασχόλησή του με τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και την Εξυπηρέτηση Πελάτη, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο τελευταίο. Από τότε έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους μελετητές στους τομείς της Εξυπηρέτησης Πελάτη, της Διαχείρισης Εμπειρίας Πελάτη και της Στρατηγικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών.

Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός της ASE περιλαμβάνει τη διεύρυνσή της τόσο σε μέγεθος όσο και στο πεδίο των δραστηριοτήτων της, κυρίως με τη σταδιακή και τη μεθοδευμένη διεύρυνση της βασικής ομάδας συνεργατών με την ένταξη σε αυτή ολοένα και περισσότερο καταξιωμένων ειδικών στην Εξυπηρέτηση Πελάτη.

Στόχος είναι να γίνει ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών στη Εξυπηρέτηση Πελάτη στη Μ. Βρετανία, επιστρατεύοντας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και συμβούλους, που θα υποστηρίζουν συστηματικά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διακριθούν για την προσέγγισή τους στο αντικείμενο αυτό.

Η ASE έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Συνεργατών και Ειδικών που εργάζονται στη Μ. Βρετανία και το Dubai, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Το έργο του Chris και των συνεργατών του επικεντρώνεται στην υποστήριξη επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν αξιόλογα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα εργαλεία και τεχνικές για την Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελάτη.

Η Academy of Service Excellence (ASE) παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική και Υποστήριξη σε θέματα Ανάπτυξης Στρατηγικής Υπηρεσιών
  • Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Προγραμμάτων Υλοποίησης
  • Ομιλίες σε συνέδρια
  • Προγράμματα "Master Practitioner" στη Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management/CEM)
  • Αξιολόγηση Εξυπηρέτησης Πελάτη, Ανάλυση και Εργαλεία Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης
  • Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης Παρόχων Υπηρεσιών, Διευθυντών και Προϊσταμένων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελάτη
  • Master Classes για Ηγεσία και Στρατηγική Εξυπηρέτησης Πελάτη

 

Το all about…Loyalty εκπροσωπεί τον Chris Daffy και την Academy of Service Excellence στην Ελλάδα.

www.customerserviceuk.com

 
 

Society of Consumer Affairs Professionals (SOCAP)

Η Society of Consumer Affairs Professionals (SOCAP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για επαγγελματίες που εργάζονται στην Εξυπηρέτηση Πελάτη και Καταναλωτή.

Η SOCAP είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε αρχικά στις Ηωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1973. Το 1986 ακολούθησε η SOCAP UK και σήμερα υπάρχουν πλέον SOCAP οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο:στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Βραζιλία και τον Καναδά. Τα μέλη της SOCAP ξεπερνούν σήμερα τις 4.000 παγκοσμίως.

SOCAP in Europe (SOCAPiE)
Η ευρωπαϊκή SOCAPiE προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και απόψεων στη βιομηχανία της Εξυπηρέτησης Πελάτη ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμηςκαι κυβερνήσεις και αναπτύσσει και ενθαρρύνει ένα υψηλό επαγγελματικό προφίλ για όσους απασχολούνταιστην Εξυπηρέτηση Πελάτη.

Το επιτυγχάνει ενισχύοντας αφενός τον διάλογο και τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και παρέχοντας αφετέρου προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν επιτυχώςυπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Το all about...Loyalty συνεργάζεται με τη SOCAPiE στη Διαδικασία Πιστοποίησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα Πιστότητας και Εμπειρίας Πελάτη.

www.socapie.eu

 
 

 

APS

Η APS ειδικεύεται στην παροχή αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη της Ηγεσίας, των Ομάδων και της Επιχειρηματικής Κουλτούρας.

Ως εκπρόσωπος στη Μεγάλη Βρετανία για τα συστήματα αξιολόγησης Hogan, η APS παρέχει επίσημη εκπαίδευση και υποστήριξη για την πιστοποίηση Hogan και προσφέρει πλήρη σειρά προϊόντων.

Αναπτύσσει και υποστηρίζει στελέχη από τους κλάδους του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού, της Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης, της Οργανωτικής Ψυχολογίας, αλλά και ανεξάρτητους συμβούλους με διεθνές προφίλ και συνεργάζεται στενά με κορυφαία Πανεπιστήμια για την προώθηση στην επιχειρηματική κοινότητα των πιο πρόσφατων ερευνών προσωπικότητας και άλλων σχετικών προϊόντων.

Η APS υποστηρίζει τα προγράμματα all about...Loyalty με τη διεξαγωγή Έρευνας Κλίματος πριν και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων στο προσωπικό μιας εταιρείας.

www.advancedpeoplestrategies.co.uk

 
 

 

ICON Platforms

Η εταιρεία ICON Platforms είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση έργων δημιουργίας πιστότητας, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία εστιασμένη στην μεθοδολογία business gamification.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει την cross-platform TALOS υποδομή, που υποστηρίζει με επένδυση σε διαρκή έρευνα και ανάπτυξη, για να προσφέρει καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές.

Στην ICON Platforms συμμετέχουν μηχανικοί πληροφορικής, σχεδιαστές λογισμικού, αναλυτές συστημάτων, επαγγελματίες μάρκετινγκ, καλλιτέχνες, στοχαστές, ψυχολόγοι συμπεριφοράς και καινοτόμοι επαγγελματίες, με στόχο να δημιουργούν εξαιρετικές εμπειρίες για brands από όλο τον κόσμο.

Η μεθοδολογία business gamification και δημιουργίας σχέσεων με το κοινό αφορά την δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων, μέσω συστημάτων που αναγνωρίζουν την συμβολή του χρήστη, επιβραβεύοντας την συμπεριφορά του, προκειμένου να δημιουργήσει στιβαρούς δεσμούς με το brand και δέσμευση του εργαζομένου στους εταιρικούς στόχους.

Ο εικονικός κόσμος της ICON Platforms χρησιμοποιεί το πνεύμα του παιγνίου, την πρόκληση, τη σχεδίαση, τη διαφάνεια των κανόνων, τη διασκέδαση, εφαρμόζει τον πραγματικό κόσμο, για να ικανοποιήσει τους επιχειρηματικούς στόχους των brands.

Η μεθοδολογία gamification δεν αφορά τα παιχνίδια αλλά την δημιουργία της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς μέσω της ψυχολογίας. H ICON Platforms έχει υλοποιήσει διάφορα έργα B2C, B2B, B2Ε στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στα Η.Α.Ε και στην Δυτική Αφρική για πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς.

Η ICON Platforms υποστηρίζει τα προγράμματα all about...Loyalty προκειμένου να αυξήσει την δέσμευση των εργαζομένων μέσω της μεθοδολογίας business gamification.

www.iconplatforms.com
 
 

 

AHappyCompany

H AHappyCompany είναι μια νέα εταιρεία που στοχεύει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την Ικανοποίηση και την Πιστότητα των Πελατών και κάνουν αποτελεσματικότερη τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων. Αντιπροσωπεύει διεθνώς επιτυχημένες αναγνωρισμένες λύσεις και προσφέρει στον πελάτη προστιθέμενη αξία, βασιζόμενη στη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της.

Η Λύση HappyOrNot είναι η πιο επιτυχημένη λύση μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών, ένα υψηλής τεχνολογίας, αυτόνομο – χωρίς κανένα καλώδιο- ανώνυμο και πολύ οικονομικό σύστημα συνεχούς και άμεσης μέτρησης της Ικανοποίησης του Πελάτη. Υποδέχεται μια αυθόρμητη ανταπόκριση του ίδιου του καταναλωτή κατά την έξοδο του από το κατάστημα, έτσι παρουσιάζει τον υψηλότερο αριθμό αποκρίσεων. Το σύστημα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση δίνει ροή αποτελεσμάτων και έτσι ο υπεύθυνος του καταστήματος, αλλά και ο επικεφαλής της επιχείρησης μπορούν να αξιοποιήσουν με αμεσότητα την πληροφορία και να σχεδιάσουν διορθωτικές κινήσεις. To σύστημα HappyOrNot βελτιώνει τα επίπεδα εξυπηρέτησης και την Ικανοποίηση και πιστότητα των Πελατών. Ενισχύει τους στόχους των εργαζομένων, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, παρέχει κρίσιμη πληροφόρηση στη διοίκηση και στηρίζει αποφάσεις.

Εφαρμόζεται επίσης και σαν λύση στα websites και δίνει έτσι ενοποιημένα αποτελέσματα ικανοποίηση του πελάτη.

Έχει υιοθετηθεί παγκόσμια από πολύ μεγάλους οργανισμούς στη Λιανική, τις Υπηρεσίες (Υγεία, Ομορφιά, Φιλοξενία) και τις Μεταφορές. Η λύση αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς από μεγάλους πελάτες, όπως στην Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο.

Το all about…Loyalty χρησιμοποιεί την λύση HappyOrNot, για την άμεση μέτρηση της Ικανοποίησης και Πιστότητας των πελατών της επιχείρησης.

www.ahappycompany.gr
 
Γνωρίστε την Optimal HR Group
HQ: 286 Kifisias Ave., Halandri 152 32, Athens, Greece
Tel:  +30 210 32 59 350
Fax: +30 210 32 59 380
info@optimalhrgroup.com