Ολιστική Προσέγγιση στην Εμπειρία Πελάτη

Εφαρμόζοντας το all about...Loyalty, οι εταιρείες χτίζουν μακροχρόνιες και επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες τους, με εντυπωσιακά και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα & KPIs.

Τα οφέλη της προσέγγισης του all about...Loyalty


 • Βελτίωση της πελατοκεντρικής κουλτούρας
 • Αύξηση της δέσμευσης του προσωπικού με την εταιρεία
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων χρησιμοποιώντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δημιουργία θετικής Εμπειρίας του Πελάτη
 • Αύξηση της Πιστότητας του πελάτη
 • Βελτίωση του NPS της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της
 
 

Η Ολιστική Προσέγγιση στην Εμπειρία Πελάτη

Το all about...Loyalty, η ολιστική προσέγγιση στην Εμπειρία Πελάτη & Πιστότητα Πελάτη, περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων δράσεων και πρακτικών, ενσωματωμένες σε τρεις πυλώνες: τις Διαγνωστικές Υπηρεσίες (Assessment Services), τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Training Services) και τις Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Coaching Services). Οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν μια ή περισσότερες δράσεις από τους τρεις πυλώνες.

Έτσι, μπορούμε να σχεδιάζουμε εξατομικευμένα πλάνα δράσεων, προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας και εστιασμένα στα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε κάθε φορά.

 

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

 • Παρατήρηση & καταγραφή
 • Εσωτερική έρευνα κλίματος
 • Επιλογή και Δημιουργία ομάδας Πρεσβευτών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη Τμήματος Προσωπικού

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

 • Εκπαίδευση Διοίκησης
 • Εκπαίδευση Πρεσβευτών
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Πιστοποίηση όλων των εργαζομένων

Υπηρεσίες Καθοδήγησης

 • Επανεξέταση & βελτιστοποίηση διαδικασιών & πολιτικών
 • Παροχή Εργαλείων, πχ. Αποτύπωση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Journey or Experience map)
 • Παροχή εργαλείων υλοποίησης & μέτρησης του έργου
 • Ενίσχυση της εμπλοκής των εργαζομένων μέσω Gamification
 • Αξιολόγηση έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γνωρίστε την Optimal HR Group
HQ: 286 Kifisias Ave., Halandri 152 32, Athens, Greece
Tel:  +30 210 32 59 350
Fax: +30 210 32 59 380
info@optimalhrgroup.com